Indkaldelse til generalforsamling - 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen NYSKIFTE

tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i teatersalen på Nyager skole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Protokol

3. Beretning

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

                 a. Ændringsforslag til vedtægterne

b. Fremlæggelse fra arbejdsgruppen

6. Valg ifølge lovene:

                 a. Kasserer

                 b. 2 bestyrelsesmedlemmer

                 c. 2 bestyrelsessuppleanter

                 d. 2 revisorer

                 e. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt - Vær opmærksom på at der ikke kan vedtages noget under dette punkt. 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde skriftligt senest den 10. marts 2015.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve