Regnskab 2018

Regnskab for 2018

Indtægter:

2018

2017

Kontingenter 85 a' kr. 200,-

17.000,00

34.800,00

Gebyr for sen indbetaling

400,00

3.610,00

Forespørgsel vedrørende salg

3.000,00

3.000,00

20.400,00

41.410,00

Udgifter:

Generalforsamling

1.793,45

1.305,30

Bestyrelsesmøder

0,00

-

Kontingent Fællesre.

135,00

135,00

Servicegebyr Danske Bank

657,75

655,50

Kontorartikler/Fotokopier

1.191,88

255,00

Hjemmeside w.w.w.+Domæne

45,00

45,00

Bestyrelseshonorar

4.250,00

4.250,00

Inkasso advokaterne

0,00

2.210,00

Fastelavn/Ren dag

2.150,70

498,20

Rottespærrer

3.939,53

5.137,03

14.163,31

14.491,03

Underskud/Overskud

6.236,69

26.918,97

Underskud/Overskud, afrundet

6.237,00

26.919,00

Status pr.

31.12.2018

31.12.2017

Danske Bank

39.957,26

33.270,57

Kontantbeholdning

0,00

450,00

39.957,26

33.720,57

Formue pr.

31.12-17/16

33.720,57

6.801,60

Formue pr.

31.12-18/17

39.957,26

33.720,57

Balance

6.236,69

26.918,97

Balance afrundet

6.237,00

26.919,00

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve