Budget 2019

Budgetforslag for 2019

Indtægter:

Kontingenter 85 a' kr. 200,-

17.000,00

Forespørgsel vedrørende salg

1.500,00

18.500,00

Udgifter:

Generalforsamling

1.900,00

Bestyrelsesmøder

1.500,00

Kontingent Fællesre.

200,00

Servicegebyr Danske Bank

700,00

Kontorartikler/Fotokopier

650,00

Hjemmeside w.w.w.

200,00

Bestyrelseshonorar

4.250,00

Service på rottespæringer

5.000,00

Fastelavn/Ren dag

1.600,00

Diverse udgifter

2.000,00

18.000,00

Konsolidering

500,00

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve