Nyheds Arkiv

Sæt venligst kryds i kalenderen

Godt nytår.

Der vil være Generalforsamling i Grundejerforeningen onsdag d. 14. Marts 2018.
Derudover vil vi igen i år afholde “Rendag” i foreningen søndag d. 22. April, hvor vi vil luge ukrudt og rydde op rundt omkring på stierne. Igen i år afsluttes dagen med fælleshygge.

Parkering i Rødovre

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Rødovre Kommune.

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Rødovre Kommune med samtykke fra Københavns og Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed:

Læs mere ...

TrygFonden - Undersøgelse

Kære beboer i Grundejerforeningen Nyskifte

I TrygFonden arbejder vi hele tiden på at forbedre vores indsats med at forebygge indbrud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil bruge 5 minutter på at besvare dette spørgeskema inden søndag d. 19. marts 2017.

Læs mere ...

Vigtig info ang. krybekælder

 

Til ejerne af rækkehuse med krybekælder.

Vi har her i påsken haft brud på et vandrør. Det er pladseret i krybekælderen, hvor det løber fra gangen, under stuegulvet. Helt ude ved vinduet drejer det ud under køkkenet. Vi har en lem i køkkenet, men man kan ikke komme videre ind under stuen pga. rørene. Det afstedkom, at man måtte skære hul i gulvet i stuen og reparere røret derfra.

Læs mere ...

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve