Ren dag 2016

Stemningsbilleder fra Ren dag den 24.april i grundejerforeningen Nyskifte

Vi havde nogle rigtig arbejdsomme timer og sluttede af med hyggesnak, kaffe/the/sodavand og kage. Det var meget positivt at opleve, at selvom det ikke var mange der mødte op, i forhold til, at vi er 85 grundejere.

Der blev gået til opgaven med godt humør og god energi. Der var også grundejere, der var startet på træfældning m.m. før den 24.april, hvilket absolut også har pyntet, men der er stadig flere steder, hvor der er plads til forbedring, i forhold til adgang på fælles stierne, med delvis væltede hække og meget høje træer i haverne. Der mangler nu kun at blive sat én rottespærre op, så det største arbejde med rottespærre er udført og Rødovre Kommune har også installeret Wise Trap, så forhåbentligt vil vi ikke længere være plagede af rotter i boligerne.

ren01 ren02 ren03

ren04 ren05 ren06

ren07

ren08

ren09

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve