Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.


Efter en del møder i arbejdsgruppen og efterfølgende med bestyrelsen, tog bestyrelsen i oktober 2016 telefonisk kontakt til Rødovre Kommune med ønske om et indledende og uformelt møde omkring mulighederne for ajourføring af deklarationer og servitutter.


Efter gentagne rykkere til kommunen, foreligger der nu svar fra kommunen dateret d. 04-10-2017. Af svaret fremgår det, at kommunen for nuværende ikke finder det muligt at foretage ændringer i deklarationerne/servitutterne, hvilket også betyder, at den oprindelige røde farve på husene skal bevares

Vi har nu indsamlet diverse svar fra Kommunen som i kan læse her under. Bestyrelsen siger tak til udvalget for deres store arbejde med at gennemgå vores deklarationer og servitutter.

Klik på PDF ikonet for at læse svarene:

 

d. 16. marts 2016

Svar omhandlende regler for parkering og hegn

reader 128 
d. 18. august 2016 Svar vedr. farverne på de lave rækkehuse reader 128 
d. 4. oktober 2016 Svar vedr. mulighederne for ændring af deklarationer reader 128 

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve