Vigtig info ang. krybekælder

Til ejerne af rækkehuse med krybekælder.

Vi har her i påsken haft brud på et vandrør. Det er pladseret i krybekælderen, hvor det løber fra gangen, under stuegulvet. Helt ude ved vinduet drejer det ud under køkkenet. Vi har en lem i køkkenet, men man kan ikke komme videre ind under stuen pga. rørene. Det afstedkom, at man måtte skære hul i gulvet i stuen og reparere røret derfra.

Vi opdagede bruddet (dryppende), fordi vi hver måned aflæser måleren. Her havde der været et merforbrug på ca. 3 kubikmeter i marts måned.
Derfor husk at aflæse jeres måler en gang imellem. Det er trods alt gamle rør vi har.