root

Ordensreglement:

1.      Der må ikke på ejendommen foretages handlinger eller træffes foranstaltninger der ved lugt, røg, støj eller på anden måde er til ulempe for de andre grundejere. Herunder må arbejde med motordrevne redskaber og græsslåning… Læs mere »Ordensreglement:

Rottespærrer 2016

Som et tiltag til at komme eventuelle rotteproblemer til livs, blev der i 2016 opsat rottespærrer strategiske steder i Nyskifte GF. Her kan du se placeringen af de opsatte rottespærrer: